METODA FUE

METODA FUE

Metoda transplantace vlasů FUE (Follicular Unit Extraction) je sofistikovaný zákrok, při kterém se individuální vlasové folikulární jednotky extrahují jednotlivě přímo z dárcovské oblasti pacienta. Pro tento účel se používají speciálně navržené kruhové, duté nástroje - mikrojehly. Po extrakci lékař důkladně posoudí kvalitu a vitalitu získaných folikulárních jednotek, stejně jako jejich početní zastoupení a na základě toho určí optimální místa pro jejich implantaci.

Tradiční FUE metoda využívá pro přípravu přijímacích kanálků v cílové oblasti mikrojehly z vysoce kvalitní nerezové oceli s průměrem 1,09 mm. Moderní alternativou jsou však jehly ze safíru (Sapphire FUE), které jsou známé svou výjimečnou ostrostí a odolností vůči otupení. V důsledku toho dochází k minimalizaci trauma tkáně, což napomáhá rychlejšímu hojení a zvyšuje pravděpodobnost úspěšného přijetí transplantátů.

FUE metoda je obzvláště vhodná pro muže, kteří čelí androgenní alopecii, především v oblasti temene a čela hlavy, kde může být aplikováno až 5500 folikulárních jednotek. Nicméně maximální možný počet transplantátů je individuálně stanoven na základě klinického posouzení, které zohledňuje jak rozsah ztráty vlasů, tak i hustotu a kvalitu vlasů v dárcovské oblasti.