METODA DHI

METODA DHI

Tato inovativní metoda je odvozena od techniky FUE a přináší řadu vylepšení. Proces spočívá v simultánním tvoření kanálků a implantaci vlasových štěpů pomocí speciálního nástroje známého jako Choi Pen. Tento přístroj umožňuje umístit předem připravené štěpy přímo do pokožky hlavy, což minimalizuje prostor mezi štěpem a stěnami kanálků, čímž dochází k rychlejšímu zahojení a zvyšuje se pravděpodobnost úspěšného uchycení folikul. Ačkoliv je tento zákrok pro chirurga technicky náročnější, pacienti ocení, že nemusí být před operací kompletně oholeni.

DHI metoda je zvláště vhodná pro ženy, které zaznamenaly ztrátu vlasů. Velkou výhodou této metody je, že není třeba holení hlavy. Je doporučována primárně jedincům mladším 35 let v závislosti na individuálním posouzení kliniky. Rozhodujícími faktory jsou rozsah vypadávání a hustota vlasů v dárcovské oblasti.