O transplantaci

ÚVODNÍ INFORMACE
Transplantace vlasů, někdy také označovaná jako „nastřelení vlasů“, představuje proces, při kterém dochází k přemístění vlasových folikulů z tzv. dárcovské oblasti do oblasti, která je postižena vypadáváním vlasů. K tomuto zákroku jsou použity výhradně vaše vlastní vlasy, neboť transplantace vlasů od jiné osoby není možná.


Co je to vlasový folikul (štěp)?

Vlasový folikul, často označovaný jako vlasový štěp, je tkáň obalující vlas, z níž vlas prorůstá. Skládá se z vlasové cibulky a je obklopen dvěma vlasovými pochvami. V podstatě jde o vchlípeninu kůže. K folikulu se ze spodní strany připojuje řídké vazivo a je zde zajištěno také cévní zásobení.

4

Co je dárcovská oblast?
Dárcovská oblast je místo na hlavě, kde je možné odebrat vlasový folikul. Jedná se typicky o oblast s nejvyšší hustotou vlasů, obvykle lokalizovanou na zadní části hlavy (týl).

 
3


J
ak probíhá odběr štěpů?

Odběr vlasových štěpů (folikulů) se provádí po oholení a dezinfekci dárcovské oblasti a po aplikaci anestezie. Pro vyjmutí štěpů se používá speciální dutý kruhový nástroj, který umožňuje jejich jemné vyjmutí. Vybrané štěpy jsou poté uloženy do speciálního roztoku a rozděleny podle počtu vlasů, jež z jednotlivých štěpů vyrůstají.

Metody transplantace
Na naší klinice provádíme dvě nejrozšířenější metody transplantace vlasů (DHI a FUE), které jsou vybírány na základě jejich vysoké úspěšnosti. Nelze však jednoznačně určit, která metoda je lepší, neboť při výběru metody je nutné brát v úvahu individuální potřeby a zdravotní stav pacienta, stejně jako jeho očekávané výsledky.