Jak probíhá hojení po zákroku?

Hojení probíhá v několika fázích, které mohou být finální až po 18 měsících od zákroku. Samotná operace je paradoxně méně náročná než období po něm, kde je naprosto důležité se řídit pokyny lékaře či zástupce kliniky. I tak je potřeba zmínit, že každý pacient má individuální průběh hojení.

1. den

Tento den bereme jako den po zákroku, kdy může nastat mírný otok kolem očí a čela. Není nutné mít obavy, otok je běžný a přirozeně ustupuje. Do dvou dnů by měl zcela ustoupit.

hojeni1


2. – 10. den

Tyto dny jsou jedny z nejdůležitějších a je potřeba o pokožku hlavy správně pečovat. Více k péči o pokožku hlavy po transplantaci.(vložit odkaz na náš blog). Ihned po operaci je viditelná vlasová linie a zakryté lysiny. V prvních dnech po operaci se transplantované vlasy intenzivně hojí. V průběhu těchto dní začnou vznikat stroupky, které však postupně vysychají a odpadávají. Během této fáze mohou transplantované vlasy nepříjemně svědit. Důležité je se neškrábat a nechat stroupky samovolně odpadnout.

hojeni2

2. - 4. týden

V této fázi by měla být pokožka hlavy zahojená, tzn. že na hlavě nejsou žádné stroupky a štěpy by neměly svědit ani bolet. V těchto týdnech probíhá vypadávání transplantovaných vlasů, kterého se můžete zaleknout, ale nebojte se, je to naprosto normální součást procesu hojení. Nově transplantované vlasy vypadávají, protože se uvolňují stará vlasová vlákna, aby v kořínku vznikl prostor pro růst nového vlasu. Vlasový kořínek zůstane v pokožce a právě o ten při transplantaci jde.
 
hojeni3

2. - 4. měsíc


V této fázi začínají růst první nové vlasy, které jsou jemné a tenké. Rostou i původní vlasy a celá dárcovská oblast se hojí. Po 4 měsících je v růstové fázi asi 40% transplantovaných vlasů. 

hojeni4

6. - 9. měsíc


V tento čas dochází k významnému pokroku růstu nových vlasů. Během této doby roste zhruba 60% transplantovaných vlasů. Po půl roce nabývají vlasy na síle a objemu a jejich kvalita se postupně zvyšuje. V této fázi se mohou transplantované vlasy poprvé zastřihnout.
 
hojeni5

12. - 18. měsíc


V tomto období dochází k finální podobě po zákroku. Transplantované vlasy plně dorůstají a jsou prakticky nerozeznatelné od zbytku vlasů, vypadají přirozeně a jsou začleněné do přirozených vlasů v okolí. Vlasy stále houstnou proto se doporučuje nepřestat používat produkty a vitamíny pro růst vlasů.

Na závěr je důležité říct že, i přes to, že většina pacientů vidí konečné výsledky během 12 měsíců, u některých může dojít k finálnímu výsledku až během 18 měsíce po zákroku.